HEWA

Henryk Wyrzykowski

Oferta

I. Geodezyjna obsługa inwestycji:

 - badanie przemieszczeń obiektów budowlanych (badanie osiadań);

 - specjalistyczne pomiary kontrolne urządzeń: suwnice, tory, konstrukcje stalowe, kominy, młyny, turbin, itp.;

 - tyczenie wszelkich obiektów budowlanych;

 - inwentaryzacja urządzeń podziemnych i obiektów powierzchniowych;

- pomiary przekrojów rzek i zbiorników wodnych

II. Pomiary sytuacyjno -wysokościowe

 - pomiary GPS

 - zakładanie nowych map sytuacyjno-wysokościowych;

 - aktualizacja istniejących map;

 - pomiary przekrojów rzek i zbiorników wodnych

III. Mapy prawne:

 - podziały;

 - mapy sytuacyjne do celów prawnych;

IV. Mapy do projektu

 - uzgodnienia w ZUD